Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego z siedzibą w Tuchowie przy ul. św. Józefa 9, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do tej oferty znajduje się w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi / oferty na realizację zadań publicznych

Skip to content