Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach złożona

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oto treść oferty.

Skip to content