Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferty na realizację zadań publicznych

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie zostały złożone oferty realizacji zadań publicznych przez następujące organizacje:
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tuchowie z siedzibą w Tuchowie przy ul. Chopina 10,
– Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego z siedzibą w Tuchowie przy ul. św. Józefa 9,
– LKS Burzyn z siedzibą w Burzynie,
w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do tych ofert znajdują się w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi / oferty realizacji zadań składane przez NGO

Skip to content