Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Tuchowa

Stypendium Burmistrza Tuchowa

Termin składania wniosków o „Stypendium Burmistrza Tuchowa”  do 31 lipca 2024r.

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających oraz pobierających naukę w szkołach  na ternie gminy Tuchów”.

(więcej…)

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Tuchowa

W środę 26 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła raport o stanie gminy Tuchów, w którym przedstawiono w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Tuchowie po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Tuchów, oceniając pozytywnie dotychczasową pracę jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Tuchowa Magdalenie Marszałek wotum zaufania.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie dokumentów niezbędnych do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Tuchów za 2023 rok.

Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Rada Miejska w Tuchowie jednogłośnie udzieliła Magdalenie Marszałek absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok.

Z ogromną radością pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze gratulacje z okazji udzielenia Pani absolutorium. To niezwykle ważne wyróżnienie jest dowodem na Pani skuteczne zarządzanie oraz niestrudzoną pracę na rzecz naszej społeczności. Dzięki Pani zaangażowaniu, umiejętnościom oraz wizji, nasza gmina stale się rozwija, a jej mieszkańcy mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami życia. Udzielenie absolutorium jest potwierdzeniem Pani kompetencji i dowodem na to, że nasze wspólne cele są realizowane w sposób profesjonalny i przemyślany. Jestem przekonany, że dalsza współpraca przyniesie kolejne sukcesy i przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszego miasta i naszej gminy. Życzę Pani dalszych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy dzień przynosi Pani nowe wyzwania, które z pewnością zrealizuje Pani z równie dużym sukcesem jak dotychczas – powiedział Jerzy Odroniec, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Na koniec głos zabrała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa:
Dziękuję za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium. Jest to nasz wspólny sukces, ponieważ bez Was – radnych Rady Miejskiej – trudno byłoby zrealizować tak wiele przedsięwzięć. Przy tej okazji ogromnie dziękuję również wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych naszej gminy, moim najbliższym współpracownikom, w szczególności mojemu zastępcy Wiktorowi Chrzanowskiemu, skarbnikowi gminy Szczepanowi Makarskiemu i sekretarzowi gminy Jerzemu Lasce. Uzyskane przeze mnie absolutorium jest wynikiem wspólnej pracy i wspólnego wysiłku na rzecz społeczności lokalnej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.

W niedzielę 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21:00. Przypominamy informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tuchów.

Prosimy w szczególności o zwrócenie uwagi na zmianę obwodów głosowania na terenie miasta Tuchowa, ponieważ tam wprowadzono istotne zmiany.

Obwody głosowania:

 • nr 1 – Buchcice – lokal wyborczy: Publiczna Szkoła Podstawowa, Buchcice 41,
 • nr 2 – Burzyn – lokal wyborczy: Dom Kultury, Burzyn 96, 33-170 Tuchów,
 • nr 3 – Dąbrówka Tuchowska – lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa, Dąbrówka Tuchowska 145A,
 • nr 4 – Jodłówka Tuchowska – lokal wyborczy: Budynek wielofunkcyjny „Jodełka”, Jodłówka Tuchowska 75,
 • nr 5 – Karwodrza – lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa, Karwodrza 139A,
 • nr 6 – Lubaszowa, Kozłówek: adresy Siedliska 1B, 1A – 9, 11 – 11A, lokal wyborczy: Remiza OSP, Lubaszowa 7,
 • nr 7 – Piotrkowice, lokal wyborczy: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piotrkowice 7,
 • nr 8 – Siedliska 9A – 10B , 12 – 414, lokal wyborczy: Dom Kultury, Siedliska 229,
 • nr 9 – Trzemesna, lokal wyborczy: Budynek byłej Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Trzemesna 100,
 • nr 10 – Zabłędza, lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa, Zabłędza 38A,
 • nr 11 – Meszna Opacka, lokal wyborczy: Publiczna Szkoła Podstawowa, Meszna Opacka 110,
 • nr 12 – Łowczów, lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa, Łowczów 96,
 • nr 13 – Tuchów, ulice: Biskupa Leona Wałęgi, Długa, Kapelmistrza Kazimierza Wrony, Kapitana Antoniego Stawarza, Majora Władysława Drelicharza, Nadziei, Nowa, Partyzantów, Pułkownika Józefa Młyńca, Przedmieście Górne, Przemysłowa, Świętego Józefa, Tarnowska, Warzywna,
  lokal wyborczy: Świetlica „Zielony Domek” w Tuchowie, ul. Tarnowska 28,
 • nr 14 Tuchów, ulice: Fryderyka Chopina, Ignacego Daszyńskiego, Głęboka, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana III Sobieskiego, Kąpielowa, Krótka, Łowiecka, Ogrodowa, Okólna, Podwale, Stefana Piotrowskiego, Rolnicza, Rynek, Stroma, Tadeusza Kościuszki, Walerego Wróblewskiego, Władysława Szafera, Zielona, Ziołowa,
  lokal wyborczy: Dom Kultury, Tuchów (wejście od strony wschodniej), ul. Fryderyka Chopina 10,
 • nr 15 Tuchów, ulice: 650-lecia, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Brzozówki, Działkowiczów, Jana Dzierżona, Jasna, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Księżycowa, Leśna, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Pogodna, Rozwadowskich, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Widok,
  lokal wyborczy: Dom Kultury, Tuchów (wejście od strony północnej), ul. Fryderyka Chopina 10,
 • nr 16 Tuchów, ulice: Daleka, Górna, Graniczna, Owocowa, Promienna, Ryglicka, Rzeczna, Spacerowa, Strzelecka, Wołowa, Wysoka,
  lokal wyborczy: Budynek byłej drukarni Redemptorystów w Tuchowie, ul. Wysoka 26,
 • nr 17 Tuchów, ulice: Jana Florkowskiego, Jana Pawła II, Generała Józefa Bema, Kolejowa, Osiedle Centrum, Polna, Profesora Stanisława Grochmala, Stefana Żeromskiego, Szpitalna, Władysława Reymonta, Wspólna,
  lokal wyborczy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6.

Odrębne obwody głosowania:

 • nr 18 – Centrum Zdrowia Tuchów, ul. Szpitalna 1,
 • nr 19 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Siedliskach, Siedliska 133b.

  Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego znaleźć można na stronie BIP Urzędu.

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w Gminie Tuchów w dniu wyborów – 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2408 oraz Dz.U. z 2024 r., poz. 721) informuję, że na terenie gminy Tuchów w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. 9 czerwca 2024 r. organizowany będzie bezpłatny gminny przewóz pasażerski.

Rozkłady jazdy gminnego przewozu pasażerskiego dla poszczególnych miejscowości z wyłączeniem tych, w których funkcjonuje publiczny transport zbiorowy zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładkach Aktualności/2024 oraz Wybory i referenda/Wybory do Parlamentu Europejskiego/2024.

Rozkłady jazdy zostały również wywieszone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Magdalena Marszałek

Burmistrz Tuchowa

Ogłoszenie dotyczące rezerwacji stanowiska handlowego na małym rynku w Tuchowie

Burmistrz Tuchowa informuje o ogłoszeniu naboru wniosków na rezerwację stanowisk handlowych nr 3 oraz nr 8 na Targowisku – plac przy ul. Rynek w Tuchowie. Rezerwacja będzie obowiązywała od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku. Wnioski będą przyjmowane od 17.05.2024 roku do dnia 24.05.2024 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie, na parterze budynku znajdującego się przy ulicy Rynek 1, 33-170 Tuchów pokój nr 7 w godzinach od 7:30 do 15:30. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

(więcej…)

Burzynianki złożyły ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich Burzynianki w Burzynie, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Burmistrz Tuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 58,90 m² w budynku Sokoła w Tuchowie przy ul. Chopina 10, wraz z wydzierżawieniem przyległego placu o powierzchni 30,00 m2 na czas określony tj. na 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej gastronomicznej.

(więcej…)

UKS Four Bike złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska FOUR BIKE w Siedliskach, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)