Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Tuchowa

Ochrona przed infekcjami

Burmistrz Tuchowa informuje o możliwości bezpłatnej ochrony przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 roku życia z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków NFZ. Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Chronią m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą pneumokokową. W tej chwili szczepienie to, jest dla szerokiej grupy pacjentów na tzw. „wyciągnięcie ręki” i warto skorzystać z tej możliwości.

(więcej…)

Wielki Piątek – Urząd nieczynny

Burmistrz Tuchowa informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

(więcej…)

Dyskusja publiczna ws. nowych projektów planów miejscowych

Burmistrz Tuchowa przypomina, że w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w pokoju nr 10 (sala narad) odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały wyłożone do publicznego wglądu: 

o godz. 10.00 – dla Siedlisk
o godz. 12.00 – dla Burzyna
o godz. 14.00 – dla Tuchowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Udostępnienie spisu wyborców w wyborach sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych

Spis wyborców do przeprowadzenia wyborów sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r. został udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, w budynku ratusza, parter, pok. nr 2. Spis wyborców dostępny będzie do od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 13 marca 2024 r.

Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje. Burmistrz Tuchowa rozpatruje reklamacje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.

Tuchów – Moja, Twoja Gmina: album na podsumowanie 5 lat

Tuchów to moja, Twoja gmina. Tutaj żyjemy, uczymy się, pracujemy.

Razem świętujemy, przeżywamy sukcesy, znosimy trudne chwile. Tuchów to wspólnota, w której stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, drużyny OSP, ale też urzędy, szkoły i instytucje tworzą niepowtarzalny klimat. To samorząd gminy, który sprawnie realizuje powierzone mu zadania – by żyło się lepiej, aby rozwijać, budować, modernizować.

Ponad 5 lat temu to właśnie tutaj – w gminie Tuchów, obdarzyliście zaufaniem mnie i radnych rady miejskiej obecnej kadencji. Dla Was pracowaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, byliśmy wszędzie tam gdzie powinniśmy być. Służyliśmy z pasją i zaangażowaniem, słuchając Waszych głosów. Daliśmy z siebie wszystko co możliwe, a praca dla Was była i jest największą nagrodą i zaszczytem.

Nie byłoby wspólnych sukcesów, gdyby nie zaangażowanie tak wielu osób. Dlatego w najbliższym czasie przekażemy w Wasze ręce album, będący wspomnieniem wspólnych pięciu lat. Mamy nadzieję, że będzie on miłą pamiątką, ale też docenieniem Waszego wysiłku i pracy na rzecz Naszej Gminy Tuchów.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Zachęcamy do obejrzenia elektronicznej wersji albumu: https://cyfrowa.biblioteka.tuchow.pl/zbiory/560/podglad

KGW w Siedliskach złożyło ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Burmistrz Tuchowa zarządzeniem nr 38/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. ustaliła harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

(więcej…)

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych

Burmistrz Tuchowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe wykorzystujące paliwa gazowe, drewno kawałkowe, pellet oraz pompy ciepła. Wnioski można składać od 15.01.2024 r. do 30.09.2024 r., w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów- w Biurze Obsługi Klienta). Decyduje kolejność zgłoszeń. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych, jakie gmina posiada na ten cel.

Wysokość dofinansowania

  • na demontaż Starego źródła ciepła oraz zakup i montaż Nowego źródła ciepła – 80 złotych na każdy metr kwadratowy powierzchni Lokalu/ Budynku mieszkalnego jednorodzinnego ogrzewanego Nowym źródłem ciepła, jednak nie więcej niż
    5 000,00 złotych
    ;
  • na zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania Nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000,00 złotych.

Do Wniosku Wnioskodawca załącza kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do Lokalu/budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – także pisemne oświadczenie odpowiednio właściciela lub wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację Inwestycji.

  • Dotacją nie może zostać udzielona na realizację jakiejkolwiek części Inwestycji rozpoczętych przed podpisaniem Umowy.
  • Dotacja nie jest udzielana na budynki lub lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Dokumenty do pobrania: