Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Tuchowa

Oferta złożona

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tuchowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Tuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 stycznia 2023 roku. Nieruchomość zlokalizowana jest w Burzynie i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 162/10 o powierzchni 0,1481 ha (objęta KW TR2T/00011218/4), zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Zobacz pełną treść ogłoszenia

Skip to content