Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Miejski w Tuchowie

Gminne ćwiczenia na obwodnicy

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”. To nie tylko żołnierskie powiedzenie, ale również hasło, które idealnie oddaje działalność służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców wielu miast, miasteczek i wsi.

(więcej…)

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia burz z gradem. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80%.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Ważne:
Od: 2022-06-13 11:00
Do: 2022-06-13 20:00
Biuro Prognoz Meteorologicznych.

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia burz z gradem. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80%.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Ważne:
Od: 2022-06-09 14:00
Do: 2022-06-10 01:00
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł

Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 64 756,00 zł na 2022 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 143.756,00 zł.

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Utrudnienia na drodze powiatowej

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach na drodze powiatowej 1376K w dniach od 6 do 10 czerwca 2022 roku w Karwodrzy od km 1+800 (400 m za remizą OSP w Karwodrzy w stronę Trzemesnej) do km 4+700 (odcinek 700 m za skrętem na leśniczówkę w stronę Łękawicy).

Utrudnienia będą związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi powiatowej. Prace będą wykonywane etapami z całkowitym zamknięciem kilkusetmetrowych odcinków drogi. Objazdy zostały wskazane na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, który obowiązuje na tym odcinku od lipca 2021r.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość odwołania wyżej wymienionych robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Utrudnienia będą trwały w godzinach od 7:00 do 19:00. W porze nocnej utrudnień nie będzie.

Z góry przepraszamy za utrudnienia.

Skip to content