Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Miejski w Tuchowie

Gdzie i kiedy mogę się zaszczepić na COVID-19?

Ruszył Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli najbardziej narażonych na zakażenie. Od 15 stycznia rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów szczepień przeciw COVID-19. Wśród nich znajdują się placówki medyczne z gminy Tuchów.

Szczegóły na temat terminów szczepień poszczególnych grup wiekowych mieszkańców
znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Jako samorząd gminy oferujemy transport do punktów szczepień. Oferta skierowana jest zarówno dla osób w podeszłym wieku, jak i z niepełnosprawnością. Ponadto przewidziano także możliwość transportu osób zdrowych w przypadku znacznego oddalenia punku szczepienia od miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia osób chętnych do transportu do punktów szczepień
przyjmujemy pod numerem telefonu 507 178 467

(więcej…)

Oceń jakość życia i usług w gminie Tuchów

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Tuchów!

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tuchów na lata 2021-2030.

Ponownie zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Tuchów. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życie gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, zaś samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy – wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Tuchów to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Tuchów w zakładce „Strategia rozwoju”.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Termin został wydłużony, na odpowiedzi czekamy do piątku, 15 stycznia 2021 roku.

Centralna ewidencja emisyjności budynków: nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nakładające na właścicieli budynków obowiązek raportowania czym ogrzewają swoje domy. Właściciele budynków będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa, który zainicjuje projekt. Właściciele nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na podanie pełnych rzetelnych informacji. Jeżeli wymieniłeś kocioł, będzie to tylko 14 dni licząc od dnia uruchomienia.

(więcej…)

Oświadczenie dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Burmistrz Tuchowa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu o obowiązku złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Należy pamiętać, aby do złożonego oświadczenia dołączyć wydruki z kas fiskalnych lub systemów komputerowych potwierdzające deklarowaną wartość sprzedaży.

Nie pobieramy opłaty targowej w 2021 roku

W 2021 r. Gmina Tuchów nie będzie pobierać opłaty targowej na podstawie art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255).

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgłaszanie zgonu do USC w Tuchowie

Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej – tylko 24 godziny od momentu zgonu.

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie karty zgonu w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ratusz, parter, pok. nr 1 tel. 14 6525 218 wew.25). Zgłoszenie zgonu w dni wolne od pracy urzędu należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr tel. kom. 48 511 776 466.

Budżet na 2021 rok przyjęty!

Dnia 30 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tuchowie, podczas której radni Rady Miejskiej przyjęli budżet Gminy Tuchów, na 2021 rok.

Dochody ogółem wyniosą 91 764 234 zł, w tym dochody bieżące 80 894 000 zł i dochody majątkowe 10 870 234 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 96 342 082 zł, w tym wydatki bieżące 79 656 270 zł i wydatki inwestycyjne 16 685 812 zł.

Deficyt wyniesie 4 577 848 zł. Zadłużenie ogółem, po spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie na koniec 2021 roku 25 172 731 zł (27% dochodów ogółem).

Składam podziękowanie wszystkim Radnym Rady Miejskiej, za merytoryczną dyskusję i przyjęcie budżetu gminy, który będzie podstawą do realizacji zadań i inwestycji w nadchodzącym roku – podziękowała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

(więcej…)

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Miejski w Tuchowie czynny będzie do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skip to content