Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Miejski w Tuchowie

Utrudnienia na ul. Okólnej i Grochmala

Informujemy, że w dniach 3 i 5 czerwca na ul. Okólnej wykonywana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w dniu 6 czerwca nowa nawierzchnia wykonywana będzie na ulicy Grochmala. W związku z tym ulice te będą nieprzejezdne w czasie wykonywania prac. Prosimy o wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia.

Znaleziono zwierzęta w gminie Tuchów

Burmistrz Tuchowa informuje, że 23.05.2023 roku w Siedliskach porzucono 4 koty, 24.05.2023 roku w Zabłędzy znaleziono kota, który uległ wypadkowi w Zabłędzy, 29.05.2023 roku w Tuchowie znaleziono kota, 20.05.2023 r. w Zabłędzy znaleziono kundelka, 23 maja 2023 roku w Siedliskach znaleziono suczkę w typie jamnika. Obecnie przybywają w Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt w Borku. Jeśli ktoś zna ich pochodzenie, zna właściciela lub zechce je przygarnąć i zapewnić im kochający dom proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Tuchowie (tel. 14 6525-51-76 w. 77).

(więcej…)

Utrudnienia na ulicy Chopina

W związku z wydarzeniami zaplanowanymi na najbliższy weekend 27-28 maja br. w tuchowskim amfiteatrze informujemy, że od godziny 23:00 dnia 26 maja br. (piątek) brak będzie możliwości parkowania przy ulicy Chopina w Tuchowie, a w dniach 27-28 maja br. w trakcie trwania zaplanowanych wydarzeń ulica ta będzie wyłączona z ruchu.

Dla mieszkańców ulicy Chopina zostanie uruchomiony przejazd dwukierunkowy od strony ul. Mickiewicza. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Utrudnienia na drodze

Informujemy, że w związku z pracami przy modernizacji nawierzchni asfaltowej dróg w gminie Tuchów będą występować utrudnienia w następujących dniach i lokalizacjach:

– 25 maja 2023 roku (czwartek) – droga Burzyn – Kielanowice (ulica Rzeczna)
– 26 maja 2023 roku (piątek) – droga Burzyn – Kielanowice (ulica Rzeczna)

Za niedogodności przepraszamy.

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych.

Burmistrz Tuchowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe wykorzystujące paliwa gazowe, drewno kawałkowe, pellet oraz pompy ciepła. Wnioski można składać od 15.05.2023 r. do 30.09.2023 r., w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów- w Biurze Obsługi Klienta). Decyduje kolejność zgłoszeń. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych, jakie gmina posiada na ten cel.

Wysokość dofinansowania

  • na demontaż Starego źródła ciepła oraz zakup i montaż Nowego źródła ciepła – 80 złotych na każdy metr kwadratowy powierzchni Lokalu/ Budynku mieszkalnego jednorodzinnego ogrzewanego Nowym źródłem ciepła, jednak nie więcej niż
    5 000,00 złotych,
  • na zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania Nowego źródła ciepła – nie więcej niż 1 000,00 złotych.

Do Wniosku Wnioskodawca załącza kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do Lokalu/budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – także pisemne oświadczenie odpowiednio właściciela lub wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację Inwestycji.

  • Dotacją nie może zostać udzielona na realizację jakiejkolwiek części Inwestycji rozpoczętych przed podpisaniem Umowy.
  • Dotacja nie jest udzielana na budynki lub lokale mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Tabela kosztów kwalifikowanych (rodzaje źródeł ciepła objętych dofinansowaniem):

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/506/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 19 kwietnia 2023 r- Regulamin udzielania dotacji

Utrudnienia na tuchowskich ulicach

Informujemy, że w związku z pracami przy modernizacji nawierzchni asfaltowej ulic w Tuchowie będą występować utrudnienia w następujących dniach i lokalizacjach:

– 10 maja – ulica Wałęgi
– 10 maja – ulica św. Józefa
– 11 maja – ulica Kazimierza Wielkiego
– 12 maja – ulica Dzierżona

Za niedogodności przepraszamy.

Utrudnienia na ulicy Grochmala

Informujemy, że w związku z pracami przy modernizacji nawierzchni asfaltowej oraz chodnika od 9 maja wystąpią utrudnienia na ulicy Grochmala w Tuchowie. Za niedogodności przepraszamy.

Projekt organizacji ruchu dla zabezpieczenia robót związanych z przebudowa ulicy Grochmala w Tuchowie:

Pobierz projekt organizacji ruchu w pdf tutaj

Gmina Tuchów zakończyła sprzedaż węgla

Informujemy, że Gmina Tuchów zakończyła sprzedaż węgla zamówionego dla swoich mieszkańców na sezon grzewczy 2022/2023.

Podziękowania kierujemy do prezesa i pracowników Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie za sprawną dystrybucję węgla. Dziękujemy również Polskiej Grupie Górniczej S.A. z Katowic i kwalifikowanemu dostawcy węgla – firmie FH „Glifada Tarnów” za współprace przy realizacji jego dostaw dla Gminy Tuchów.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość przy odbiorze węgla.

Skip to content