Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agnieszka Ciepielowska dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Miło nam poinformować, że od dnia 1 września 2021 r. pełnienie funkcji dyrektora w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Burmistrz Tuchowa powierzyła pani Agnieszce Ciepielowskiej. Gratulujemy!

Agnieszka Ciepielowska – nauczyciel, logopeda. Absolwentka II Studium Nauczycielskiego w Tarnowie na kierunku nauczanie początkowe (1988 r.), Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym w zakresie nauczania początkowego (1992 r.), Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie korekcji wad postawy (1997 r.), Akademii Ignatianum w Krakowie na Wydziale Pedagogicznym w zakresie logopedii (2012 r.). Ukończyła kwalifikacyjny kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie (2009 r.). W latach 1988 – 2000 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, a od 2000 r. nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. Od 2008 r. pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół w Siedliskach, a od 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. Posiada doświadczenie w realizacji projektów rządowych i unijnych takich jak: „Radosna szkoła” – szkolne place zabaw i miejsca zabaw, „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w Gminie Tuchów”, „Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów.

Kilka słów o sobie…

Praca z dziećmi jest moją pasją. Miałam przyjemność uczyć i wychowywać wielu uczniów, najpierw w Piotrkowicach, które bardzo miło wspominam, a potem w Siedliskach, mojej rodzinnej miejscowości. Zawsze starałam się angażować swoich wychowanków w różne przedsięwzięcia, programy, projekty, które rozwijały ich zainteresowania, zdolności,  talenty, uczyły odpowiedzialności i samodyscypliny oraz przezwyciężania napotkanych trudności. Z dumą patrzę jak wspaniale radzą sobie w dorosłym życiu.

Przede mną nowe wyzwanie – pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. W swojej pracy będę kontynuowała dzieło mojej poprzedniczki pani Lucyny Jamki, z którą przez wiele lat współpracowałam pełniąc funkcję wicedyrektora.

Pragnę, aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym, bezpiecznym, ukierunkowanym na potrzeby ucznia oraz umożliwiającym mu wszechstronny rozwój. Będę starała się, aby nasi uczniowie byli wrażliwi na piękno i prawdę, a także aby w swoim życiu kierowali się wartościami, które przekazywał nam patron szkoły Kardynał Stefan Wyszyński.

Liczę na owocną współpracę z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz na wsparcie rodziców, którzy wielokrotnie udowadniali, jak bardzo leży im na sercu dobro całej społeczności szkolnej. Ważnymi sprzymierzeńcami w moich działaniach będą władze samorządowe, lokalne instytucje, stowarzyszenia oraz przyjaciele naszej szkoły.

Agnieszka Ciepielowska

Skip to content