Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Zabłędzy

Gmina Tuchów uzyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.

Koszt całkowity realizacji zadania: 17 500 zł
Kwota dofinansowania: 14 000 zł

Skip to content