Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa przypomina, że dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, Ratusz, sala nr 10.

Na dyskusji będzie obecny autor projektu studium, które jest aktualnie w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, podczas dyskusji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, przede wszystkim obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Skip to content