Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dyskusja publiczna o projekcie studium Tuchowa

Burmistrz Tuchowa przypomina, że w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się dyskusja publiczna o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu wzięcia udziału w dyskusji publicznej należy, najpóźniej do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10:00:

– wysłać wiadomość e-mail na adres: r.rapala@tuchow.pl o treści: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 29.04.2021 r.”, podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu do kontaktu,

– zgłosić chęć udziału w dyskusji publicznej telefonicznie, pod nr telefonu 14-652-54-74 lub 14-652-51-76 wew. 18 lub 77, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu do kontaktu,

– zgłosić chęć udziału w dyskusji publicznej osobiście, w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 7, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu do kontaktu.

Instrukcja wzięcia udziału w dyskusji publicznej realizowanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz link do spotkania będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Tuchowie (https://bip.malopolska.pl/umtuchow) przy niniejszym ogłoszeniu. Link do spotkania zostanie również przesłany na podany przez osobę zainteresowaną adres e-mail.

Skip to content