Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IX sesja Rady Osiedla Garbek

Informujemy mieszkańców osiedla Garbek, że 11 marca 2023 roku o godz. 16:00 w budynku przy ul. Rolniczej 21 w Tuchowie odbędzie się dziewiąta sesja Rady Osiedla Garbek.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z okresu miedzy sesjami.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
  6. Uchwalenie planu wydatków Osiedla Garbek na rok 2023.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla Garbek

Aleksander Kajmowicz