Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Tuchowa

W środę 26 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła raport o stanie gminy Tuchów, w którym przedstawiono w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Tuchowie po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Tuchów, oceniając pozytywnie dotychczasową pracę jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Tuchowa Magdalenie Marszałek wotum zaufania.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie dokumentów niezbędnych do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Tuchów za 2023 rok.

Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Rada Miejska w Tuchowie jednogłośnie udzieliła Magdalenie Marszałek absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok.

Z ogromną radością pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze gratulacje z okazji udzielenia Pani absolutorium. To niezwykle ważne wyróżnienie jest dowodem na Pani skuteczne zarządzanie oraz niestrudzoną pracę na rzecz naszej społeczności. Dzięki Pani zaangażowaniu, umiejętnościom oraz wizji, nasza gmina stale się rozwija, a jej mieszkańcy mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami życia. Udzielenie absolutorium jest potwierdzeniem Pani kompetencji i dowodem na to, że nasze wspólne cele są realizowane w sposób profesjonalny i przemyślany. Jestem przekonany, że dalsza współpraca przyniesie kolejne sukcesy i przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszego miasta i naszej gminy. Życzę Pani dalszych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy dzień przynosi Pani nowe wyzwania, które z pewnością zrealizuje Pani z równie dużym sukcesem jak dotychczas – powiedział Jerzy Odroniec, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Na koniec głos zabrała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa:
Dziękuję za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium. Jest to nasz wspólny sukces, ponieważ bez Was – radnych Rady Miejskiej – trudno byłoby zrealizować tak wiele przedsięwzięć. Przy tej okazji ogromnie dziękuję również wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych naszej gminy, moim najbliższym współpracownikom, w szczególności mojemu zastępcy Wiktorowi Chrzanowskiemu, skarbnikowi gminy Szczepanowi Makarskiemu i sekretarzowi gminy Jerzemu Lasce. Uzyskane przeze mnie absolutorium jest wynikiem wspólnej pracy i wspólnego wysiłku na rzecz społeczności lokalnej.