Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejne boisko zostanie zmodernizowane

Sejmik Województwa Małopolskiego na sesji w dniu 22 czerwca 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Miło nam poinformować, że Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie w wysokości 151 560,00 zł na modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej przy szkole podstawowej.

Jest to kolejne boisko, które zostanie zmodernizowane. Przypomnę, że w 2019 r. zmodernizowaliśmy boisko w Tuchowie. W 2020 r. zmodernizowane zostanie boisko w Lubaszowej, a także ukończone zostanie boisko typu „orlik” w Tuchowie. Chciałabym, abyśmy modernizowali przynajmniej jedno boisko w roku. Póki co plan ten realizujemy.

– powiedziała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa
Boisko przy Szkole Podstawowej w Lubaszowej, fot. archiwum UM

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Lubaszowej obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe, ogrodzenie boiska i wykonanie piłkochwytów,
  • roboty w zakresie nawierzchni – roboty ziemne i podbudowa pod boisko ze sztuczną nawierzchnią,
  • nawierzchnia syntetyczna boiska,
  • montaż elementów do gry zespołowej na boisku.

Boisko zlokalizowane jest w centrum miejscowości przy szkole podstawowej. Obszar boiska ma wymiary około 15 m x 27 m.

Dotychczasowe boisko wykonane jest z nawierzchni asfaltowej, a dodatkowo otaczające je ogrodzenie jest zbyt niskie. Oba te czynniki mają bezpośredni, negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, głównie dzieci i młodzieży. W związku z tym planowana jest wymiana nawierzchni na bezpieczną (syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody) oraz wymianę ogrodzenia (siatka powlekana). Dodatkowo zamontowane zostaną nowe bramki do gier zespołowych oraz nowe stojaki do koszykówki.

Sąsiedztwo szkoły zapewnia pełne wykorzystanie boiska wielofunkcyjnego do południa oraz wczesnego popołudnia, natomiast lokalizacja w centrum miejscowości zapewnia wykorzystanie boiska także popołudniami, wieczorami oraz w weekendy i święta.

Termin realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020
Koszt całkowity: 284 497,09 zł
Kwota dofinansowania: 151 560,00 zł

Skip to content