Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Tuchów

Poddaje się konsultacjom społecznym projekty statutów jednostek pomocniczych tj. sołectw: Buchcice, Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Kozłówek, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna, Zabłędza oraz osiedli: Garbek, Kielanowice, Tuchów-lewobrzeżny i Tuchów-prawobrzeżny.

Celem Konsultacji jest zebranie opinii od mieszkańców gminy Tuchów, na temat proponowanych zmian w statutach jednostek pomocniczych. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli wpisani do rejestru wyborców gminy Tuchów, posiadający czynne prawo wyborcze.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 16 stycznia do 16 lutego 2024 r. w formie badania opinii mieszkańców sołectw i osiedli poprzez wykorzystanie:
1) formularza zgłoszenia uwag i wniosków do projektu statutu sołectwa lub osiedla (pobierz w: pdf lub doc),
2) zebrań wiejskich, na których zgłaszane będą uwagi dotyczące projektów statutów do protokołu z zebrania.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.