Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modernizacja dróg wznowiona

Po zimowej przerwie wykonawca prac związanych z modernizacją dróg gminnych realizowanych w ramach dofinansowania z „Polskiego ładu” wznowił realizację zadań. Największa modernizacja w historii gminy Tuchów obejmująca 52 odcinków dróg gminnych – łącznie 19 345 mb nowych nakładek asfaltowych – po zimowej przerwie zostaje kontynuowana.

Poprawa stanu dróg gminnych jest zadaniem tuchowskiego samorządu o szczególnym znaczeniu. Od początku kadencji zarówno burmistrzowi Tuchowa jak i radnym Rady Miejskiej w Tuchowie zależy na jak najlepszym rozwoju dróg gminnych.

W 2020 r. zlecono modernizację 17 odcinków dróg (3322 mb). W 2021 r. zlecono modernizację kolejnych 19 odcinków dróg (4281 mb). W połączeniu z remontami dróg transportu rolnego (2240 mb) oraz z remontami dróg z Funduszu Dróg Samorządowych (2888 mb) dało to 12,731 km wyremontowanych dróg.

W 2021 roku Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie w ramach tzw. „Polskiego Ładu” na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek w uzgodnieniu z radnymi Rady Miejskiej w Tuchowie przygotowała dokumentację techniczną oraz ogłosiła przetarg, w ramach którego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Przetarg obejmuje wykonanie modernizacji 19,345 km dróg gminnych, a koszt całkowity realizacji zadania wynosi 9 199 093,69 zł. W ciągu trzech lat tuchowski samorząd zmodernizuje ponad 32 km dróg gminnych!

Poniżej prezentujemy wykaz dróg objętych modernizacją w ramach „Polskiego ładu” w 2023 roku.

„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację
i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – cześć 1″

 1. droga gminna K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 – 0+425 na odcinku 425 mb,
 2. droga gminna K201954 w Burzynie „droga na Wolę” w dwóch odcinkach na łącznej długości 555,00 m w km 1+492 – 1+747 i w km 2+276 – 2+576,
 3. droga gminna w Trzemesnej (parking) na długości 62 m w km 0+000 – 0+062,
 4. droga gminna w Tuchowie nr 92 ulicy Leśnej na odcinku 155 mb w km 0+000 – 0+155 od drogi powiatowej,
 5. droga gminna – ulica Kazimierza Wielkiego w Tuchowie na długości 130 mb w km 0+145 – 0+275,
 6. droga gminna w Tuchowie (ul. Leśna boczna) na długości 35,00 m w km 0+161 – 0+196,
 7. droga gminna K201794 ulica Okólna w Tuchowie na długości 460 m w km 0+00 – 0+460,
 8. droga gminna K202118 ulica Św. Józefa w Tuchowie na długości 161 mb w km 0+339 – 0+500,
 9. droga gminna ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 – 0+142 na odcinku 142 mb,
 10. droga gminna K202001 ulica Rolnicza w Tuchowie w km 00+000 – 0+0+318 na odcinku 318 mb,
 11. droga gminna K202119 ulica Wałęgi w Tuchowie w km 0+000 – 0+932 na odcinku 932 mb,

„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację
i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – część 2″

 1. droga gminna K201993 (za szkołą) w Dąbrówce Tuchowskiej na pięciu odcinkach w km 0+074 – 0+179, w km 0+918 – 1+120, w km 1+575 – 1+648, w km 1+797 – 1+895, w 1+942 – 2+183 (do granicy z miejscowością Siedliska) na łącznej długości 719 mb,
 2. droga gminna (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dąbrówka Tuchowska – Siedliska), od granicy z miejscowością Dąbrówka Tuchowska w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb,
 3. droga gminna K202334 w Zabłędzy (koło firmy KARMOT) w km 0+000 – 0+307 na odcinku 307 mb,
 4. droga gminna, ulica 650 – lecia w Tuchowie w km 0+000 – 0+248 na długości 248 mb,
 5. droga gminna K202072 w Tuchowie przy ulicy Długiej – Łęg w km 0+015 – 0+195 na odcinku 180,00 mb,
 6. droga gminna K201825 ulica Graniczna w Tuchowie w km 0+000 – 0+343 na odcinku 343 mb,
 7. droga gminna K2018515 – ulica Dzierżona w Tuchowie na długości 300 mb w km 0+000 – 0+300,
 8. droga gminna w Tuchowie ul. Łowiecka w km 0+000 – 0+130 na odcinku 130,00 mb,
 9. droga gminna K202238 w Zabłędzy (droga na Młyniec) na długości 333 m w km 0+025 – 0+358
 10. droga gminna K202317 w Zabłędzy (na Polesie) w km 0+934 – 1+060 i K202322 w km 0+000 – 0+400 na łącznej
  długości 534 mb,
 11. droga gminna K202331 w Zabłędzy (koło boiska) w km 0+000 – 0+400 długości 400 mb,