Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Narada roczna dla ochotniczych straży pożarnych

W piątek 13 stycznia w Tuchowie odbyła się odprawa operacyjna dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin Tuchów, Ryglice, Szerzyny oraz Rzepiennik Strzyżewski. Organizatorami narady byli komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.

Poza organizatorami w odprawie udział wzięli: zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, radny powiatu tarnowskiego Bogdan Płachno, wójt gminy Szerzyny Grzegorz Godfryd, burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnowie Łukasz Łach, a także komendanci gminni ZOSP RP, naczelnicy jednostek z ww. gmin oraz prezesi OSP z terenu gminy Tuchów.

Prelegentami w zakresie poszczególnych zagadnień byli oficerowie wydziałów komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Tematyka narady obejmowała informacje z zakresu: działań operacyjnych, bhp, łączności a także finansowania ochotniczych straży pożarnych poprzez dotacje przekazywane za pośrednictwem komendy miejskiej PSP. Po zakończonej części oficjalnej, trwającej prawie 3 godziny, burmistrz Tuchowa zaprosiła uczestników na wspólny posiłek.

Narada dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego to nowa forma podsumowania minionego roku a także szkolenia dla osób funkcyjnych OSP oraz samorządowców odpowiadających za ochronę przeciwpożarową w gminach. Gospodarzami tegorocznych odpraw są gminy: Tuchów, Gromnik, Żabno oraz Wojnicz.

Skip to content