Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nie pobieramy opłaty targowej w 2021 roku

W 2021 r. Gmina Tuchów nie będzie pobierać opłaty targowej na podstawie art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255).

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Skip to content