Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowe zadania w budżecie Gminy Tuchów

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 28 kwietnia 2021 radni przyjęli uchwałę wprowadzającą proponowane przez Burmistrz Tuchowa nowe zadania w budżecie Gminy Tuchów.

120 000,00 zł – dodatkowe środki na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców gminy Tuchów w związku z ogłoszonym naborem i wnioskowaną kwotą przekraczającą wysokość dostępnych środków

85 000,00 zł – udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowczowie przeznaczonej na wykonanie termomodernizacji (wymianę urządzeń grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania) remizy straży pożarnej w Łowczowie

48 000,00 zł – środki na modernizację dachu w bloku przy ul. Reymonta 13 w Tuchowie

57 000,00 zł – środki na modernizację dachu w bloku przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie

10 000,00 zł – udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej

17 500,00 zł – udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie

500 000,00 zł – wprowadzono do budżetu wydatki na budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej, przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Skip to content