Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowy samochód ratownictwa technicznego dla OSP Burzyn

15 listopada 2023 roku zapisze się zapewne złotymi zgłoskami na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie. To właśnie tego dnia, o godzinie 17:00 rozpoczęła się uroczystość powitania i przekazania fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.

Nowy samochód przyjechał na plac obok Domu Kultury w Burzynie w asyście dotychczasowych pojazdów, którymi dysponowała miejscowa jednostka. Po przywitaniu gości, przedstawieniu historii pozyskania samochodu i jego poświęceniu, na ręce prezesa Marka Nalepki oraz naczelnika Krzysztofa Gacka przekazane zostały kluczyki, dowód rejestracyjny oraz umowa użyczenia pojazdu. Następnie, w imieniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie, naczelnik jednostki wręczył pamiątkowe statuetki osobom i przedstawicielom instytucji, które były zaangażowane w zakup pojazdu. Ostatnim punktem  tej wyjątkowej uroczystości była możliwość obejrzenia i poznania parametrów pojazdu.

Wśród gości uczestniczących w uroczystości znaleźli się m.in. wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego dh Łukasz Giemza, komendant miejski PSP w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut, zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski, radni Rady Miejskiej w Tuchowie, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie dh Krzysztof Siwak, proboszcz parafii św. Józefa w Burzynie ks. Andrzej Pecka.

Zakup został zrealizowany na podstawie Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Celem projektu jest podniesienie jakości wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.

Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę partnerską pomiędzy Województwem Małopolskim (Liderem Projektu), a Gminą Tuchów (jednym z Partnerów Projektu).

Budżet zadania przedstawia się następująco:

− Wartość samochodu: 275 200,00 zł

− Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 233 920,00 zł

− Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 27 520,00 zł

− Wkład własny Gminy Tuchów (5%): 13 760,00 zł

Fotorelacja: Wojciech Kras