Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w tej kadencji

W środę 20 marca 2024 r. odbyła się 67. sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Była to ostatnia sesja w kadencji 2018-2024, dlatego towarzyszyła jej podniosła atmosfera.

Kadencja 2018-2024 była wyjątkowa ze względu na jej długość. Pierwotnie miała trwać do jesieni 2023 r., jednak z uwagi na wybory parlamentarne została wydłużona do kwietnia 2024 r. Podczas jej trwania przeżywaliśmy wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, jak również ogólnoświatowym. Były to m.in. pandemia COVID oraz trwająca nadal wojna w Ukrainie.

Mijająca kadencja była czasem intensywnej działalności na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W ciągu ostatnich lat podejmowano liczne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, rozbudowę infrastruktury społecznej i kulturalnej, wspieranie młodzieży i seniorów. Skupialiśmy się także na rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych, podejmując działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Mimo wyzwań i trudności, udało się osiągnąć wiele pozytywnych rezultatów, które przyczyniły się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Środowa sesja Rady Miejskiej była okazją do podziękowania za ponad 5-letnia współpracę. Słowa podziękowania wyraził przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut, radni oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.

Radni Rady Miejskiej w Tuchowie w latach 2018-2024

  • Stanisław Obrzut – przewodniczący
  • Piotr Kwaśny – wiceprzewodniczący (do 8 grudnia 2021 r.)
  • Jerzy Urbanek – wiceprzewodniczący od dnia 27 listopada 2019 r.
  • Grzegorz Borgula
  • Małgorzata Gacek
  • Mateusz Janiczek
  • Marek Krzemień
  • Janusz Łukasik – wiceprzewodniczący do dnia 27 listopada 2019 r.
  • Ewa Michałek
  • Grzegorz Niemiec
  • Jerzy Odroniec
  • Radosław Osika (do 12 lipca 2019 r.)
  • Andrzej Przybyła
  • Jacek Tyrka
  • Jerzy Urbanek
  • Stanisław Wabno (od 29 września 2019 r.)
  • Grzegorz Wesołowski
  • Maria Wiśniowska (od 30 marca 2022 r.)