Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Parafia w Piotrkowicach wyremontuje ambonę w kościele

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach uzyskała dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwacyjnych (technicznych i estetycznych) przy ambonie z lat 1905-1907 w kościele pw. św. Michała Archanioła.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach

Sejmik Województwa Małopolskiego dnia 29 marca br. przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Wśród podmiotów, którym udziela się dotacji znalazła się Parafia z Piotrkowic, która otrzymała 25 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.

Serdecznie gratulujemy Proboszczowi, Radzie Parafialnej. Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz radnym Sejmiku. Szczególnie dziękujemy wiceprzewodniczącemu Sejmu Województwa Małopolskiego Wojciechowi Skruchowi za ciągłe wspieranie wszelkich inicjatyw mieszkańców gminy Tuchów.

Skip to content