Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Płatna strefa parkowania w Tuchowie – przypomnienie

W związku z przeprowadzanymi kontrolami w strefie płatnego parkowania w Tuchowie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie opłata za postój pojazdów w strefie wynosi:

za pierwszą godzinę postoju – 1,00 zł,
za drugą godzinę postoju – 1,20 zł,
za trzecią godzinę postoju – 1,40 zł,
za czwartą i każdą następną godzinę postoju – 1,00 zł.

Opłata za postój obowiązuje codziennie w godz. 7:30 – 15:30 za wyjątkiem wtorków, sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku braku opłaty za postój w momencie kontroli, wystawiane będzie zawiadomienie o opłacie dodatkowej w wysokości 50,00 zł.

Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Parkomaty obsługują płatność gotówką (nie wydają reszty) oraz płatność kartą.

Ważne!

Dowód dokonania opłaty – wydruk z parkomatu, należy umieścić niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego, za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jego ważności, aby był w pełni czytelny dla kontrolujących.

Przypominamy:

W celu uiszczenia opłaty za postój gotówką należy uruchomić parkomat przyciskiem „start”, następnie przykładamy monetę do ustnika i czekamy na zwolnienie blokady wlotu monet. Podczas wpłacania bilonu, na wyświetlaczu pojawia się informacja o kwocie jaką do tej pory wpłacono, informacja o wykupionym czasie postoju oraz data i godzina do której opłacono postój. Po wrzuceniu kwoty odpowiadającej czasowi na jaki chcemy pozostawić pojazd w strefie płatnego parkowania, naciskamy przycisk „start”. Jako potwierdzenie przeprowadzonej transakcji, zostanie wydrukowany bilet.

W celu uiszczenia opłaty za postój za pomocą karty należy uruchomić parkomat przyciskiem „start”, a następnie wybrać przycisk 1 na klawiaturze. Używając na klawiaturze przycisków + / – wybieramy czas postoju na jaki chcemy pozostawić pojazd w strefie płatnego parkowania (czas i kwota wyświetlają się na monitorze parkomatu) i zatwierdzamy przyciskiem „start”. Na wyświetlaczu terminala (poniżej klawiatury) pojawi się komunikat, aby zbliżyć kartę do czytnika. Po jej poprawnym odczytaniu, zostanie wydrukowany bilet.

Skip to content