Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powstała sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w Tuchowie

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje zadanie pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w Tuchowie”.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., MV Projekt Miloš Vučkowić, „GUZKOP” Bartłomiej Guzik, które za kwotę 975 390,00 zł brutto wykonało następujący zakres prac:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km,
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km
  • dostawa i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków
Skip to content