Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prawie 4,5 mln zł dla Gminy Tuchów na realizację działań w zakresie ochrony powietrza

Dnia 13 lipca 2020 r. Gmina Tuchów podpisała porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Gminą Tuchów, a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju obejmuje:

  • realizację 121 przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, ujętych w gminnym programie niskoemisyjnym,
  • wymianę lub likwidację urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę w 80,17% budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych Porozumieniem;
  • szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych o 54,6%.

Szacowana liczba gospodarstw domowych – przedsięwzięć niskoemisyjnych – objętych Porozumieniem wynosi 121.

Całkowity koszt realizacji Porozumienia wynosi 6 413 000,00 zł, przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł.

Minister Rozwoju przyznał Gminie Tuchów dofianansowanie kosztów realizacji Porozumienia w wysokości 4 489 100,00 zł.

Termin realizacji Porozumienia: koniec 2023 r.

W najbliższych tygodniach przygotowana zostanie procedura naboru i weryfikacji beneficjentów. O warunkach naboru będziemy informować na bieżąco.

Skip to content