Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przyjmowanie zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

W związku z przystąpieniem Gminy Tuchów do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024″.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie www.ops.tuchow.pl.