Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przypominamy mieszkańcom o złożeniu oświadczeń

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie oświadczenia do 15 marca 2024 roku. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej bądź w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków – wersja DOCX

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków – wersja PDF