Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przyznano „Stypendium Burmistrza”

Burmistrz Tuchowa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów” przyznał stypendia 44 uczniom ze szkół podstawowych za osiągnięcia zdobyte w roku szkolnym 2019/2020. Stypendia zostały przyznane za:

  • wysokie wyniki w nauce – 37 uczniom,
  • osiągnięcia artystyczne – 2 uczniom,
  • osiągnięcia sportowe – 5 uczniom.

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 15 000,00 zł.

Odbiór decyzji przyznających stypendium możliwa jest w dniach 14-16 października 2020 r. w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, pok. 211.

Stypendia będą wypłacane w Kasie Urzędu Miejskiego w terminie od 14-16 października 2020r. w godzinach 10:00-14:00, przelewy na rachunki bankowe dokonywane będą również w powyższym terminie. Dokumentami uprawniającymi do wypłaty stypendium w kasie będą decyzja przyznająca i dowód tożsamości rodzica.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną rezygnujemy z uroczystego wręczania dyplomów uznania.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Skip to content