Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Burmistrz Tuchowa zarządzeniem nr 38/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. ustaliła harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

Kliknij, aby zapoznać się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2024/2025.