Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie budowy obiektu zaplecza sportowego w Siedliskach

Dnia 18 października 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”. Wykonawca prac spółka TOMAX Sp. z o.o. z Tarnowa, za kwotę 2 134 548,30 zł brutto wykona przedmiot zamówienia.

Dnia 18 listopada 2022 r. odbyło się symboliczne rozpoczęcie prac budowlanych na boisku piłkarskim Alfa Siedliska. W uroczystości na zaproszenie Pani Burmistrz Magdaleny Marszałek uczestniczył poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, dzięki którego wsparciu pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia. Na zaproszenie odpowiedzieli również parlamentarzyści Piotr Sak oraz Stanisław Bukowiec, a także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.

W obecności radnych Rady Miejskiej w Tuchowie, dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach Agnieszki Ciepielowskiej, wykonawcy, a także wielu innych zaproszonych gości dokonano symbolicznego rozpoczęcia budowy.

Po wielu miesiącach planowania, projektowania i pozyskiwania funduszy doszliśmy do etapu realizacji tej ważnej dla mieszkańców Siedlisk inwestycji. Tym bardziej się ciszę, że budowę obiektu szatniowego rozpoczynamy w roku jubileuszowym 55-lecia istnienia klubu Alfa Siedliska. W zasadzie od początku swojej działalności klub nie posiada obiektu szatniowego, pozwalającego w godnych warunkach prowadzić szkolenie i wychowanie młodszych i starszych sportowców. Ciszę się, że marzenia zarządu klubu, wielu działaczy sportowych, rodziców oraz moje ziściły się i już za kilka miesięcy zawodnicy będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu szatniowego – powiedziała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Skip to content