Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęła się modernizacja przystanku kolejowego w Tuchowie

Po wielu latach starań rozpoczęła się modernizacja przystanku kolejowego w Tuchowie. Pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zostaną wybudowane pochylnie, a dla niewidomych i niedowidzących przewidziano ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciła remont aż 12 stacji i przystanków kolejowych, a konkretnie: Stary Sącz, Rytro, Andrzejówka, Muszyna, Muszyna Zdrój, Barcice, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik oraz w Tuchowie.

Wykonawcą prac jest: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Całkowita wartość umowy wynosi: 10 316 781,75 PLN

Umowa obejmuje wykonanie następujących elementów:
1) dokumentacji projektowej
2) robót w zakresach: nawierzchnia i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia i systemy telekomunikacyjne, sieć trakcyjna wraz z zasilaniem, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, perony i obiekty kubaturowe, odwodnienie, obiekty inżynieryjne, geologia, kolizja z sieciami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ochrona środowiska,
3) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” w zakresie objętym zamówieniem.