Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Trwa modernizacja placu targowego w Tuchowie

Trwa modernizacja placu targowego w Tuchowie. Prowadzone są prace przy układaniu nawierzchni placu targowego z płyt granitowych.

Zakres prac

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę placu targowego w tym: utwardzenia terenu – wymiana nawierzchni oraz podbudowy, przebudowa budynku toalety publicznej, budowa wiat (kramów), budowa ogrodzenia z donicami kwietnymi, montaż ławek, koszy parkowych, oświetlenia zewnętrznego, budowa infrastruktury elektrycznej, odwodnienie terenu, budynku toalety publicznej i wiat. Teren wolny od zabudowy i utwardzeń pozostanie zielony z nowymi nasadzeniami niskimi średniowysokimi i wysokimi.