Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

#TuchowskiEkoPakiet: ponad 14 milionów złotych na ochronę środowiska

W najbliższych latach Gmina Tuchów wyda ponad 14 milionów złotych na działania służące poprawie stanu środowiska naturalnego, w tym szczególnie na ochronę powietrza.

W 2021 roku rozpocznie się realizacja dużych projektów związanych z ochroną powietrza.

Program Stop Smog
Program mający na celu wsparcie w zakresie termomodernizacji, wymiany i likwidacji źródeł ciepła w 121 budynkach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
Koszt całkowity: 6 413 000,00 zł
Realizacja: 2021-2023

Program montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
Projekt realizowany w partnerstwie gmin ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w gminie Tuchów wykonane zostaną: 70 szt. instalacji fotowoltaicznych i 21 szt. instalacji solarnych.
Koszt całkowity: 1 254 750,84 zł
Realizacja: 2021

Gminny program ograniczenia niskiej emisji
Dotacja ze środków budżetu Gminy Tuchów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowe wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach jedno i wielorodzinnych.
Koszt całkowity: 100 000,00 zł w 2021 roku, 200 000,00 zł od 2022 roku
Realizacja: 2021-2026

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
Planowane do wykonania są instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.
Koszt całkowity: 1 550 000,00 zł
Realizacja: 2021-2023

W 2020 roku zakończona została realizacja dwóch dużych projektów dotyczących poprawy jakości powietrza poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wydatki całkowite na te projekty wyniosły 2 510 702,64 zł w ramach których wymieniono 224 szt. kotłów. Dofinansowanie tych projektów pochodziło ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Również w 2021 roku rozpocznie się realizacja projektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i unieszkodliwianiem ścieków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów
Projekt obejmuje wykonanie 71 szt. przydomowych oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej, Piotrkowicach, Siedliskach, Trzemesnej i Zabłędzy
Koszt całkowity: 1 338 119,74 zł
Realizacja: 2021-2022

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska (Ratówki), Lubaszowa (Na Willę) i Zabłędza (Stara Wieś). Oprócz tego zadania Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” realizuje inne projekty dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Koszt całkowity: 2 188 532,38 zł
Realizacja: 2021

Oprócz tego realizowane będą projekty związane z unieszkodliwianiem produktów zawierających azbest, montażem ledowego oświetlenia ulicznego i ograniczaniem emisji wtórej pyłów.

Gminny program usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest
Dotacja bezgotówkowa udzielana z budżetu Gminy Tuchów obejmująca odbiór i utylizację wyrobów azbestowych.
Koszt całkowity: 20 000,00 zł/rok
Realizacja: 2021-2026

Wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego
Zadanie obejmuje wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy ledowe. Oprócz tego zadania plano- wana jest kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego funkcjonującego w formie dzierżawy od operatora energetycznego.
Koszt całkowity: 50 000,00 zł/rok
Realizacja: 2021-2023

Ograniczenie emisji wtórnej
Gmina Tuchów systematycznie wykonuje prace porządkowe na ulicach miasta w celu zmniejszenia tzw. wtórnej emisji, która jest efektem ponownego unoszenia się pyłów z powierzchni ulic.

Gmina Tuchów prowadzi również działania edukacyjne, doradztwo i kontrole związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska.

Skip to content