Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Utworzono mikroregion Pogórze

Dnia 12 września 2022 r. w Zakliczynie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące Mikroregionu Pogórze. Spotkanie to oficjalnie rozpoczęło realizację projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu, którego partnerami są trzy lokalne grupy działania: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”.

Podczas spotkania na mocy porozumienia współpracy partnerskiej powołano Mikroregion Pogórze, w skład którego weszło 16 gmin (w tym gmina Tuchów) z trzech ww. lokalnych grup działania oraz podmioty zainteresowane współpracą. Zawiązane partnerstwo ma na celu wspólną promocję i rozwój obszaru Pogórza w zakresie turystyki w połączeniu ze szlakami rowerowymi (w tym turystyki kulinarnej/enoturystyki), zmierzającym do wprowadzenia systemu Slow Food Travel. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wzajemną wolę współpracy na rzecz budowania i rozwoju Mikroregionu Pogórze.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Skip to content