Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory sołtysa w sołectwie Burzyn – 16 czerwca 2024 r.

Wybory uzupełniające na sołtysa sołectwa Burzyn odbędą się 16 czerwca 2024 r. (niedziela). Głosowanie przeprowadzi sołecka komisja wyborcza w lokalu wyborczych mieszczącym się w Domu Kultury w Burzynie w godz. od 7:00 do 17:00.

Na sołtysa sołectwa Burzyn zgłosił się jeden kandydat – Pan Rafał Małek (patrz: obwieszczenie).

W związku ze zgłoszeniem się jednego kandydata na sołtysa, mieszkańcy głosować będą za lub przeciw kandydatowi stawiająca znak „X” w odpowiednio oznaczonej kratce „TAK” lub „NIE”. Uwaga. Postawienie znaku „X” w obydwu kratkach obok nazwiska kandydata lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Zachęcamy mieszkańców Burzyna do wzięcia udziału w wyborach i przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

Więcej na temat wyborów tutaj.