Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyłożenie projektów MPZP do publicznego wglądu – Tuchów i Burzyn

Uprzejmie informuję, że od 27 lutego do 19 marca 2024 roku następuje wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miejscowości Burzyn i Tuchów. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 18 marca 2024 roku o godzinie 12:00 (dla Burzyna) oraz o godzinie 14:00 (dla Tuchowa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w pokoju nr 10.

Uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2024 r.

Pobierz formularz zgłaszania uwag.

Szczegóły w obwieszczeniu Burmistrza Tuchowa pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2409166,obwieszczenie-burmistrza-tuchowa-z-dnia-14022024r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-plan.html

Projekty planów miejscowych są dostępne również na portalu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Tuchów:

https://sip.tuchow.pl/