Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki konsultacji społecznych

Burmistrz Tuchowa informuje o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2353283,konsultacje-spoleczne-z-ngo-2023.html