Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaprzysiężenie radnych i burmistrza 9. kadencji

W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Tuchowie 9. kadencji. Ten ważny moment w życiu tuchowskiego samorządu poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Jakuba Ap. Starszego w Tuchowie pod przewodnictwem ks. proboszcza Alfonsa Górowskiego.

Tradycją jest, że pierwszą uroczystą sesję w nowej kadencji rozpoczyna radny senior. W tym przypadku był to radny Stanisław Wabno z Jodłówki Tuchowskiej. Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Bolesława Bajorka – przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie każdy z nich złożył ślubowanie. Drugim ważnym momentem było wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi Magdalenie Marszałek. Wręczenia dokonał również Bolesław Bajorek.

Po formalnym przekazaniu zaświadczenia, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek złożyła uroczyste ślubowanie, po którym przewodniczący senior Stanisław Wabno wręczył jej insygnia władzy wykonawczej tj. Łańcuch Burmistrza Tuchowa oraz klucz „do bram Tuchowa”.

Magdalena Marszałek w swoim wystąpieniu powiedziała:

– Drodzy mieszkańcy gminy Tuchów! 6 maja tego roku to dla mnie dzień wyjątkowy, rozpoczynający kolejną kadencję na stanowisku burmistrza Tuchowa. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy obdarzyli mnie i radnych rady miejskiej zaufaniem, dając tym samym możliwość dalszej pracy na rzecz gminy Tuchów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, będzie to moja ostatnia kadencja. Mogłoby się wydawać, że skoro to ostatnie 5 lat na tym stanowisku, to można by nieco spokojniej, nieco mniej starań, mniej wysiłku. Chcę jednak wszystkich zapewnić, że nie zwolnię tempa, dam z siebie 100% a jeśli trzeba to i więcej. I tyle samo będę wymagać od zarządzanych przeze mnie instytucji, osób współpracujących, także radnych. Wykorzystamy każdą pojawiającą się szansę, tak aby gmina nadal się rozwijała, a mieszkańcom żyło się lepiej.

Tak jak do tej pory będziemy zapewniać wysoki standard usług publicznych, zadbamy o infrastrukturę oświatową i wysoki poziom nauczania, o kulturę przez duże „K”, o aktywność sportową, rekreację, opiekę społeczną, bezpieczeństwo na drogach i ulicach, rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Będziemy wypełniać wszystkie zadania, które są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, najlepiej jak potrafimy.

Cieszę się, że w obecnej kadencji mamy 4 nowych radnych i liczę na ich świeżą energię, nowe pomysły i zapał w działaniu. Proszę też tych radnych którzy zasiadają w radzie już kolejną kadencję o wsparcie nowych kolegów, dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem po to, aby czerpali jak najlepsze wzorce i stali się dobrymi samorządowcami. Wszystkim radnym, a także i sobie życzę, aby nigdy nie zabrakło nam pokory, bo tam gdzie kończy się pokora – zaczyna się upadek.

Chcę również zagwarantować, że podobnie jak w rocie ślubowania  wszelkie podejmowane przeze mnie działania będą mieściły się w granicach i z poszanowaniem prawa, a celem nadrzędnym zawsze będzie dobro gminy Tuchów i pomyślność jej mieszkańców. Mam nadzieję że ten cel będzie naszym wspólnym i połączy nas zawsze na sali podczas obrad komisji i rady miejskiej. Przekonaliśmy się już w ostatnich 5-ciu latach że współpraca i zgoda buduje, gwarantuje harmonijny i zrównoważony rozwój całej gminy i każdej miejscowości. Zachęcam więc do szerokiej współpracy ponad wszelkimi podziałami, bo tego właśnie oczekują od każdego z nas mieszkańcy gminy Tuchów.

Kolejnym ważnym punktem poniedziałkowej sesji był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuchowie. W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano Jerzego Odrońca na przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie oraz Jerzego Urbanka i Stanisława Wabno na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuchowie.

Nowo przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Jerzy Odroniec odebrał z rąk przewodniczącego seniora symbol władzy uchwałodawczej tj. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie zabrał głos:

– Wysoka Rado, Drodzy Mieszkańcy! Pozwólcie, że podziękuję z całego serca Wysokiej Radzie za poparcie mojej kandydatury i wybór na przewodniczącego naszej rady miejskiej. Jestem głęboko wdzięczny za okazane mi zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Jako przewodniczący będę dążył do współpracy i dialogu pomiędzy radnymi, mieszkańcami oraz instytucjami naszego miasta.

Wierzę w otwartość, przejrzystość i uczciwość w działaniu. Będę pracował nad tym, aby nasze decyzje były rozważne, oparte na rzetelnej analizie, ale przede wszystkim miały na względzie dobro naszej gminy i jej mieszkańców.

Proszę Was o wsparcie i zaangażowanie. O wzajemny szacunek, zrozumienie i mądrość osiągania kompromisu. Naszym celem niech będzie tworzenie w zgodzie i spokoju, lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców naszej społeczności.

Wierzę, że nasza gmina stoi przed wieloma wyzwaniami, ale także przed ogromnymi możliwościami rozwoju. Razem możemy osiągnąć wiele i uczynić naszą gminę jeszcze piękniejszą i bardziej przyjazną dla wszystkich.