Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgłaszanie zgonu do USC w Tuchowie

Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej – tylko 24 godziny od momentu zgonu.

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie karty zgonu w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ratusz, parter, pok. nr 1 tel. 14 6525 218 wew.25). Zgłoszenie zgonu w dni wolne od pracy urzędu należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr tel. kom. 48 511 776 466.

Skip to content