Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgłoś budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – masz czas do 30 czerwca!

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Uwaga! W przypadku budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

  • w formie elektronicznej – przez Internet na stronie internetowej zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu

lub

w formie papierowej – w Urzędzie Miejski w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Formularz A budynki i lokale mieszkalne

Formularz B budynki i lokale niemieszkalne

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.Jest to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln). 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza,  jak również baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji.

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Więcej informacji o sposobach złożenia, dostępnych formularzach, roli Gminy w procesie składania deklaracji znajdą Państwo na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)