Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgłoś budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – masz czas do 30 czerwca!

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

UWAGA! W przypadku budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.Jest to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln). 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza,  jak również baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji.

Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miejskim w Tuchowie lub wysłać pocztą, a także wypełnić online.

Więcej informacji o sposobach złożenia, dostępnych formularzach, roli Gminy w procesie składania deklaracji znajdą Państwo na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Skip to content