Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Złóż wniosek o medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie zachęca wszystkie pary małżeńskie, mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Tuchów, które w 2022 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) do złożenia wniosku o przyznanie medalu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia można dokonać: w Urzędzie Stanu Cywilnego lub listownie przesyłając wniosek na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów w terminie do 20 stycznia 2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 14 652 54 74 w. 25.

Kliknij, aby pobrać wniosek

Burmistrz Tuchowa honoruje również jubilatów obchodzących 60-tą, 65-tą i 70-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, oczywiście po zgłoszeniu jubilatów według powyższej procedury.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda, który wcześniej uzyskuje do tego niezbędne dane z Urzędu Stanu Cywilnego. Aktu dekoracji Jubilatów dokonuje Burmistrz Tuchowa, podczas wyjątkowej uroczystości, przygotowanej dla wszystkich Jubilatów. Odznaczenie za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane jest tylko raz. Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym.

Danuta Suchan

Z-ca Kierownika USC w Tuchowie

Skip to content