Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana planu dla Jodłówki i Piotrkowic

Burmistrz Tuchowa przypomina o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów – dla miejscowości Jodłówka Tuchowska i Piotrkowice. Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie do dnia 22 września 2023 r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Tuchowa poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2323117,obwieszczenie-burmistrza-tuchowa-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-.html

Formularz wniosku do pobrania:

https://www.tuchow.pl/wp-content/uploads/2023/08/Wniosek_do_MPZP_formularz.pdf