Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Tuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Tuchów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Kliknij, aby zapoznać się z zarządzeniem nr 135/2017 Burmistrza Tuchowa z dnia 15 maja 2017 r.

Skip to content