Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostrzegamy przed podrabianym alkoholem!

Urząd Celny w Nowym Sączu ostrzega! W związku z informacjami o zatruciach i śmierci obywateli Ukrainy po spożyciu podrabianego alkoholu oraz w celu ochrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przed potencjalnym zagrożeniem oferowania do sprzedaży podrobionego alkoholu przekazujemy ulotkę informacyjną.

Skip to content