Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oszczędnie na administrację

Czasopismo samorządowe „Wspólnota” porównała wydatki bieżące na administrację w kraju w 2010 r. Tuchów, wśród mniejszych miast (powyżej 15 tysięcy mieszkańców w gminie), zajął 28 miejsce w kraju, a 5 w Małopolsce.

Wydatki na administrację w Tuchowie wynoszą 202,45 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najmniej, w tej kategorii miast, wydaje samorząd Starego Sącza, bo kwotę 148,71 zł na jednego mieszkańca.

Podkreślono, że wszystkie samorządy szukają oszczędności. O ile wydatki na funkcjonowanie rad pozostały na niezmienionym poziomie, o tyle spadły te kategorie, w których stosunkowo łatwo o „cięcia”. Są to m.in. rachunki telefoniczne, jak i koszty delegacji. Oszczędzano także na zakupach materiałów biurowych.
Wydatki funkcjonowania urzędów rosły m.in. z powodów nadzwyczajnych, jak np. organizacja Narodowego Spisu Powszechnego. Niewątpliwie większa liczba prowadzonych inwestycji w całym kraju, także powoduje potrzebę większej obsługi formalnej i merytorycznej. A przykład inwestycyjny nie jest jedynym, który można tu przytoczyć. Poza wysoką aktywnością gospodarczą samorządów mamy przecież do czynienia z ciągłym przenoszeniem dodatkowych „nieszkodliwych i nieuciążliwych” zadań na szczebel lokalny. Zjawisko to jest dodatkowym bodźcem do zwiększania wydatków na administrację. Wydatków o tyle trudniejszych, że w tym przypadku o stronę dochodową samorządy często muszą zadbać same …

Jak stwierdził autor analizy, bardzo trudno jest powiedzieć, jakie wydatki na administrację są właściwe, ale warto taki ranking potraktować jako źródło autorefleksji.
Co bardzo ciekawe: ostatnie lata pokazały, że relacja wydatków na administrację do wydatków bieżących rosła tylko na poziomie samorządów województw, w powiatach i miastach na prawach powiatu. Gminy miejskie, miejsko-wiejskie, jak i wiejskie, zanotowały stosunkowy spadek wydatków na administrację w wydatkach ogółem (porównując rok 2010 do roku 2000).

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Skip to content