Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otwarty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Tuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w gminie Tuchów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty należy składać do dnia 30 października 2015r. do godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, Biuro Obsługi Klienta, pok. 7 (parter) lub przesłać pocztą pod wyżej wymieniony adres Urzędu.

Wybór oferty zastanie dokonany do dnia 02 listopada 2015r. Na zadanie to przeznacza się kwotę 15 000 zł. Formą finansowania zadania będzie dotacja celowa przekazana z budżetu Gminy Tuchów na rzecz wykonawcy na podstawie stosownej umowy.

Zadanie to powinno być realizowane poprzez:
– popularyzacje walorów rekreacji ruchowej,
– organizowanie zajęć, zawodów lub imprez sportowo-rekreacyjnych,
– udostępnienie dla mieszkańców bazy sportowo-rekreacyjnej,
– szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych,
– prowadzenie sekcji i szkoleń sportowo-rekreacyjnych oraz stwarzania warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu.

Więcej informacji znaleźć można w zarządzeniu.

Skip to content