Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PFRON wspiera osoby niepełnosprawne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwia podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Celem działalności jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Cel realizowany jest poprzez usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród obecnie realizowanych programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Małopolskiego PFRON.

Oddział Małopolski PFRON
ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków
Tel: 12 31 21 400
e-mail: krakow@pfron.org.pl

Skip to content