Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pieniądze na renowację figury św. Floriana

Gmina Tuchów pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z programu „Kapliczka” kwotę 6 000,00 zł na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze św. Floriana przy ratuszu w Tuchowie”.

Koszt całej inwestycji to kwota ok. 20 000 zł.

Kilka słów o zabytkowej figurze:
Zabytkiem szczególnym w Tuchowie jest stojąca na rynku kilka metrów od północno-wschodniego narożnika ratusza późnobarokowo-ludowa naturalnej wielkości figura świętego Floriana – patrona strażaków. Odkuta w piaskowcu ciężkowickim, polichromowana, ustawiona na wysokim postumencie figura ta przedstawia zgodnie z wielowiekową tradycją – świętego jako oficera rzymskiego legionu w pancerzu i w hełmie na głowie, trzymającego w lewej ręce sztandar, w prawej konew z wodą, którą gasi stojący u jego stóp ogarnięty przez ogień budynek. Widniejący na czołowej ścianie postumentu emblemat biskupi z herbem Topór oraz wykuta poniżej niego data wskazują na to, iż tuchowski; święty Florian powstał w 1781 roku za sprawą ówczesnego opata benedyktynów tynieckich Floriana A. Janowskiego. A jest on najstarszym i największym tego rodzaju zabytkiem rzeźby nie tylko w Tuchowie, ale i w południowej części powiatu tarnowskiego.

Skip to content