Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan gospodarki niskoemisyjnej – ankieta dla mieszkańców i instytucji

W związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej konieczna jest dalsza inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w gminie Tuchów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta i gminy Tuchów, a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców.

W związku z koniecznością pozyskania danych dotyczących źródeł ciepła zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety:
– Ankieta dla gospodarstw domowych (wersja edytowalna | wersja pdf)
– Ankieta dla instytucji (wersja edytowalna | wersja pdf)

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: z.przybyla@tuchow.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Tuchowie, pokój nr 5 (dziedziniec ratusza).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Skip to content