Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podniesienie stopnia alarmowego w cyberprzestrzeni z pierwszego do trzeciego

Na podniesienie stopnia alarmowego w cyberprzestrzeni z pierwszego do trzeciego zdecydował się Prezes Rady Ministrów podpisując rozporządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. Stopień CHARLIE jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

To najwyższy dotąd wprowadzony stopień alarmowy. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112. Trzeci stopień alarmowy obowiązywać będzie do 4 marca, do godziny 23:59.