Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpisanie umów na prawie 4 mln złotych na poprawę jakości powietrza w Tuchowie i gminie Tuchów

Informujemy, że 27 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w tuchowskim ratuszu nastąpi podpisanie trzech ważnych umów o dofinansowanie projektów. Łącznie prawie 4 mln złotych dotacji przeznaczone zostanie na poprawę jakości powietrza w Tuchowie i gminie Tuchów poprzez wymianę starych pieców na nowe oraz na realizację projektu budowy parkingu między dworcem kolejowym a dworcem komunikacji samochodowej oraz niezbędnej infrastruktury wraz z generalnym remontem ulicy Kolejowej.

Wszystkie 3 zadania uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1. Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie gminy Tuchów
2. Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
3. Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe

Skip to content